ONG-urile și politicile publice

Provocarea dezvoltării unor politici care afectează în mod direct tinerii este că multe dintre problemele prezentate în recomandarea "Enter!", cum ar fi ocuparea forței de muncă, educația și formarea, sănătatea, locuințele și mediul de viață sunt supuse principiului politici publice. Cu toate acestea, alte domenii de politică se ocupă în mod specific de preocupările tinerilor, cum ar fi problema violenței și rolul activităților de tineret și al organizațiilor de tineret în îmbunătățirea vieții acestora și comunitățile lor.

Toolkit-ul pentru elaborarea politicilor publice a apărut ca urmare a identificarii unei nevoi reale da a dezvolta competențe și a crește participarea organizațiilor și partenerilor sociali în procesele de consultare și de elaborare de politici publice în domeniul tineretului, în special a celor mici si mijlocii, de tip grass-root, care cunosc cel mai bine problemele și nevoile punctuale ale tinerilor și au capacitatea de contribui la dezvoltarea competențelor transversale ale acestora. Principalele subiecte abordate in toolkit fac referire la:

1.Introducere

2.Tinerii și participarea în comunitate

3.Politici publice în domeniul tineretului

4.Vocea tinerilor și politicile de tineret

5.Metode de consultare și participarea publică

6.Advocacy

7.Exemple practice

Contact

Asociația Se Poate

Calea Șerban Vodă nr. 28

București, Sector 4

Email: contact@asociatiasepoate.ro

Tel: +40 769 836 138

Websitewww.asociatiasepoate.com