Sesiuni consultări

Consultari.jpg

Proiectul Nonformal se poate, coordonat de Asociația Se Poate și dezvoltat în parteneriat cu Asociația Umanistă Română își propune să promoveze o politică publică alternativă care vizează dezvoltarea competențelor transversale necesare intrării pe piața muncii a tinerilor și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Elaborarea politicii publice se va face prin organizarea a 8 sesiuni de consultări care vor avea loc în fiecare din regiunile de dezvoltare din România, respectiv în orașele București, Ploiești, Brașov, Constanța, Timișoara, Craiova, Cluj Napoca și Iași.

Scopul evenimentelor este să explorăm experiențele de lucru ale participanților în activități de educație nonformală care dezvoltă tinerilor competențe transversale, să aflăm poveștile de bune practici ale ONG-urior, nevoile și sugestiile lor pentru viitoarea politică publică. Ne interesează perspectiva instituțiilor publice din punct de vedere al angajabilității și nevoilor pe care acestea le au cu privire la angajabilitatea tinerilor.

În cadrul sesiunilor de consultare, participanților li se vor  prezenta 3 modele de competențe, urmând ca aceștia să aleagă modelul pe care îl consideră cel mai relevant:

 1. Model dezvoltat în baza experienței actorilor implicați în educație nonformală
 2. Model dezvoltat în baza cadrului de învățare 2030 al OCDE
 3. Modelul celor 8 competențe cheie europene

Model dezvoltat în baza experienței actorilor implicați în educație nonformală

 • Competențe de relaționare (comunicare, lucru în echipă, leadership, de interacțiune în comunitate, adaptabilitate, managementul conflictelor, negociere, ascultare activă)
 • Competențe personale (încredere în sine, asertivitate, gestiunea și exprimarea emoțiilor, vorbit în publice)
 • Competențele antreprenoriale (spiritul de inițiativă, creativitate, inovație, asumarea riscurilor, conștientizarea limitelor)
 • Competențe manageriale (luarea deciziei, responsabilizare, rezolvarea problemelor, respectarea regulilor, management strategic, managementul timpului, management financiar, managementul carierei, delegare, colaborare, coordonare și subordonare, identificare oportunitățile de dezvoltare și angajare, organizarea și asumarea sarcinilor)
 • Competențe de învățare (a învăța să înveți, învățare prin experimentare și reflecție, învățare pragmatică)
 • Competențe de logică și gândire (gândire critică, argumentare, sinteză informațiilor relevante)
 • Competențe civice (cetățenie activă, proactivitate, spirit voluntar)

Model dezvoltat în baza cadrului de învățare 2030 al OCDE

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a dezvoltat un model de competențe cheie care ulterior a fost completat cu o serie de trei noi categorii de competențe în cadrul de învățare 2030. Acestea sunt definite ca fiind competențe transformative și au apărut tocmai pentru a răspunde cât mai bine nevoilor celor care învață în contextul schimbărilor continue cu care societatea contemporană se confruntă. Cele trei categorii de competențe sunt:

 • Capacitatea de a crea valoare adăugată
 • Capacitatea de reconcilia tensiuni și diferențe
 • Asumare și responsabilitate

Aceste competențe se bazează pe un mix de cunoștințe (legate de o temă de studiu sau disciplină, interdisciplinare, epistemice sau procedurale), abilități (cognitive și meta-cognitive, sociale și emoționale, de ordin fizic și practic), și atitudini și valori (la nivel personal, local, societal sau global).

Cele trei competențe transformaționale vin în completarea următoarelor competențe cheie, fiecare cu trei elemente (conform acestui model):

 1. Folosirea de instrumente în mod interactiv
  • 1a Abilitatea de a folosi limbajul, simbolurile și textul interactiv
  • 1b Abilitatea de a folosi cunoștințele și informațiile interactiv
  • 1c Abilitatea de a folosi tehnologia interactiv
 2. Interacțiunea în grupuri eterogene
  • 2a Relaționarea cu cei din jur
  • 2b Cooperarea și lucrul în echipă
  • 2c Managementul și rezolvarea conflictelor
 3. Acțiune autonomă
  • 3a A acționa având în vedere imaginea de ansamblu
  • 3b Formularea și dezvoltarea de planuri de viață și proiecte personale

3c Asumarea și afirmarea drepturilor, intereselor, limitărilor și nevoilor

 1. Modelul celor 8 competențe cheie europene

Cele opt competențe cheie europene urmăresc obiectivele strategice ale Comisiei Europene pentru educație și formare și au fost adoptate în 2006 de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene prin intermediul unei recomandări cu privire la stabilirea de competente cheie pentru învățarea de-a lungul întregii vieți. Acestea sunt:

 • aptitudini și competențe în limba maternă
 • aptitudini și competențe în limbi străine
 • aptitudini și competențe matematice
 • aptitudini și competențe științifice și tehnologice
 • aptitudini și competențe de învățare (learning to learn)
 • aptitudini și competențe civice, interpersonale, interculturale și sociale
 • aptitudini și competențe antreprenoriale
 • aptitudini și competențe de exprimare culturală

 

 

 

Contact

Asociația Se Poate

Calea Șerban Vodă nr. 28

București, Sector 4

Email: contact@asociatiasepoate.ro

Tel: +40 769 836 138

Websitewww.asociatiasepoate.com