Despre proiect

Proiectul “Nonformal se poate“ este coordonat de Asociația Se Poate și dezvoltat în parteneriat cu Asociația Umanistă Română.

Proiectul își propune să promoveze o politică publică alternativă care vizează dezvoltarea competențelor transversale necesare intrării pe piața muncii a tinerilor și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Educația non-formală promovată de cele două asociații prin acest proiect este forma de educație organizată ce se poate realiza în orice tip de spațiu (în săli sau în aer liber), potrivit obiectivelor de învățare. În educația non-formală sunt folosite metode și instrumente specifice pentru o varietate mare de grupuri: copii, tineri, studenți, adulți din diverse domenii: ONG, sectorul privat și sectorul administrativ.

Caracteristicile de bază ale educației non-formale sunt:

- Se bazează pe nevoile de învățare ale participanților;

- Este accesibilă și deschisă pentru toată lumea;

- Are obiective educaționale specifice și dezvoltă competențe;

- Este participatorie, centrată pe participant și pe procesul de învățare;

- Participarea este voluntară;

- Pune accent pe autoevaluare.

Prin intermediul educației non-formale, organizațiile nonguvernamentale și instituțiile județene și locale, urmăresc să maximizeze abilitățile și competențele care îi ajută pe tineri în dezvoltarea personală a acestora, creșterea stimei de sine și conștientizarea identității lor.

Scopul principal este acela de a forma cetățeni responsabili și activi în comunitățile lor și care să intre și să rămână pe piața muncii.

Obiectivul proiectului

 “Nonformal se poate” este modalitatea prin care Asociația Se Poate și Asociația Umanistă Română pot formula și promova propuneri alternative la politicile publice existente în domeniul educației non-formale cu accent pe dezvoltarea competențelor transversale, în vederea inserției sustenabile și eficiente a tinerilor pe piața muncii.

Obiectivul proiectului se va realiza cu implicarea ONG-urilor și partenerilor sociali în etape de consultare, dezbatere si promovare a propunerii alternative.

Tinând cont de rolul foarte important pe care ONG-urile îl au în realizarea activităților de educație non-formală, numărul mare de organizații și distribuția acestora la nivel național, precum și faptul că marea majoritate a programelor acestora contribuie la dezvoltarea competențelor cheie ale tinerilor, proiectul își propune să crească capacitatea a 56 de ONG-uri și parteneri sociali de la nivel național în vederea participării la formularea și promovarea acestei propuneri alternative la politicile publice existente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Formarea unui număr de 20 de reprezentanți ai celor 2 parteneri (organizații neguvernamentale) în domeniul elaborării politicilor publice.

2. Formularea și fundamentarea unei politici publice alternative în domeniul educației non-formale în cadrul unui proces de consultare cu participarea a 112 reprezentanți ai ONGurilor/partenerilor sociali (56 de organizații) si a 32 de reprezentanți ai instituțiilor/autorităților locale și centrale de la nivel national.

3. Promovarea în rândul decidenților și al stakeholderilor de la nivel central și local a oportunității si eficacității politicii publice alternative în domeniul educației non-formale, elaborată în cadrul proiectului pe durata a 16 luni, în vederea acceptării.

Scopul proiectului este de creștere a capacității ONG-urilor de a participa la elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul educației non-formale. Se va contribui la dezvoltarea unor sisteme și standarde comune și eficiente de consultare în administrația publică, respectiv îmbunătățirea proceselor decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri.

Abordarea puternic participativă și subsidiară a proiectului stă la baza caracterului său inovator, accentul fiind pus pe colaborarea public-privată.

Activitățile importante din cadrul proiectului sunt :

Ø  Realizarea unui studiu în vederea identificării bunelor practici existente la nivel național și european

Ø  Formarea personalului din ONG-urile partenere în proiect în domeniul elaborării politicilor publice

Ø  Elaborarea politicii publice alternative

Ø  Activități de informare si comunicare

Ø  Studiu privind impactul proiectului asupra organizațiilor participante

Valoarea totală a proiectului este de 968,311.80 lei, iar perioada de implementare a acestuia este de 16 luni (Iunie 2018 – Septembrie 2019).

Contact

Asociația Se Poate

Calea Șerban Vodă nr. 28

București, Sector 4

Email: contact@asociatiasepoate.ro

Tel: +40 769 836 138

Websitewww.asociatiasepoate.com